SZERMIERKA KLASYCZNA

[metaslider id=191]


„… wysoka wartość sportu szermierczego polega na tym, iż angażuje on pełnię fizycznych i psychicznych właściwości człowieka. Walczą tu szybkość z szybkością, wytrzymałość z wytrzymałością, technika przeciw technice, myśl przeciw myśli, wola przeciw woli. Praca nóg szermierza jest równie szybka jak u sprintera, ręka pracuje jak u tenisisty, dokładność i delikatność prowadzenia broni, wyczulenie dłoni i palców jak u chirurga, ruchy ciała jak u ekwilibrysty, skupienie uwagi i napięcie nerwowe jak u motocyklisty, pod względem kombinacji szermierz odpowiada szachiście… „

Zoltan Ozoray-Schenker

Szermierka klasyczna jest przede wszystkim sztuką walki, głęboko zakorzenioną w naszej europejskiej kulturze. Jest to umiejętność władania bronią białą, fechtunku, pojedynkowania się. Jest to też w pewnym sensie zdolność przetrwania, przeżycia w walce i wykorzystania wszystkich swoich atutów do pokonania przeciwnika.

Filozofia szermierki klasycznej definiowana jest regułą „Primum Vivere”, która mówi o istocie walki realnej – czyli obronić się przed natarciem przeciwnika i zadać mu trafienie, w odróżnieniu od szermierki sportowej, gdzie punktowane są trafienia obopólne, a zasada „Trafić, nie będąc trafionym” przekształciła się w „trafić o ułamek sekundy szybciej niż przeciwnik”.

W oparciu o filozofię szermierki klasycznej – naczelną zasadę „Primum Vivere„, czyli „po pierwsze by przeżyć” – opracowaliśmy metodę treningową łączącą wyselekcjonowaną wiedzę z traktatów szermierczych oraz źródeł historycznych, przekazów od żyjących fechtmistrzów, oraz metodyki prowadzenia treningu ogólnorozwojowego i specjalistycznego szermierki sportowej, dzięki czemu jesteśmy w stanie trenować walkę bronią białą w sposób maksymalnie bezpieczny i efektywny.

Szermierka klasyczna wykorzystuje zarówno przymioty ciała jak i umysłu. Jej wyjątkowość polega na podejściu do walki sparringowej i zawodniczej jak do walki realnej – pojedynkowej. Stosujemy sprzęt zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa (maski szermiercze, kaftany, rękawice, sprzęt ochronny, zabezpieczona broń biała).

Adepci szermierki klasycznej posługują się trzema rodzajami broni: szpadą dworską, szablą pojedynkową oraz rapierem z lewakiem. Każda z tych broni posiada unikalne cechy. Uczestnicy zajęć mogą zdecydować, jakie bronie im najbardziej odpowiadają i czy chcą się doskonalić w kilku odmianach broni bądź specjalizować w konkretnym typie.

Wreszcie, na samym końcu, szermierka klasyczna jest symbolem i jednocześnie spadkobiercą pewnej epoki, czasu, kiedy honoru i czci broniło się z bronią w dłoni.