Warsztaty i pokazy

Pokazy

Inscenizator

Trener*

Każdy dodatkowy zestaw broni

Dojazd do 100 km

Dojazd powyżej 100 km

400 zł

600 zł

100 zł za każdego walczącego w pokazie

80 zł

1 zł / za każdy rozpoczęty kilometr powyżej 100km od Wrocławia

* Minimum jeden trener zawsze obowiązkowo (Tomasz Kraśnicki lub Aleksandra Kraśnicka)

Warsztaty

Instruktor

Trener*

Koszt za uczestnika

Dojazd do 100 km

Dojazd powyżej 100 km

Wynajem sali

400 zł

600 zł

30 zł / osobę biorącą udział

80 zł

1 zł / za każdy rozpoczęty km powyżej 100km

Zależne od sali oraz tego, kto wynajmuje (Rebel, czy zlecający warsztaty)

* Minimum jeden trener zawsze obowiązkowo (Tomasz Kraśnicki lub Aleksandra Kraśnicka)

Ceny podane na stronie www.rebelfencing.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).