Warsztaty i pokazy

Pokazy

Inscenizator

400 zł

Trener*

600 zł

Każdy dodatkowy zestaw broni

100 zł za każdego walczącego w pokazie

Dojazd do 100 km

80 zł

Dojazd powyżej 100 km

1 zł / km (odległość od miejsca docelowego)

* Minimum jeden trener zawsze obowiązkowo (Tomasz Kraśnicki lub Aleksandra Kraśnicka)

Warsztaty

Instruktor

400 zł

Trener

600 zł

Koszt za uczestnika

30 zł / osobę biorącą udział

Dojazd do 100 km

80 zł

Dojazd powyżej 100 km

1 zł / km (odległość do miejsca docelowego liczona w jedną stronę)

Wynajem sali

Zależne od sali oraz tego, kto wynajmuje (Rebel, czy zlecający warsztaty)

* Minimum jeden trener zawsze obowiązkowo (Tomasz Kraśnicki lub Aleksandra Kraśnicka)